Amareka Voetverzorging

Mijn naam is Marja van Duijvenvoorde en ik ben pedicure in mijn pedicurepraktijk Amareka Voetverzorging.

In mijn praktijk is hygiëne en persoonlijke aandacht heel belangrijk. Ik streef naar een hoge klantvriendelijkheid. In mijn praktijk werk ik volgens de code van de voetverzorger. In de code wordt beschreven waaraan de medisch pedicure moet voldoen volgens de ARBO, hygiëne en milieuregels. Dit houdt onder andere in dat ik altijd werk met gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten. Zeker voor cliënten met een oncologische achtergrond is dit heel belangrijk.
U kunt een professionele en ontspannen behandeling verwachten. Ik werk met moderne technieken en professionele kwaliteitsproducten.


Uw voeten zijn mijn zorg!

http://www.amareka.nl