Samenwerking Amphia

Netwerk OncoZO werkt nauw samen met diverse disciplines binnen het Amphia Ziekenhuis. Zo zijn er korte lijntjes met de case managers oncologie, verpleegkundig specialisten oncologie, mammacare verpleegkundigen, verpleegkundigen van het oncologisch dagcentrum en de maatschappelijk werksters. Er wordt op efficiënte wijze contact gelegd en gezamenlijk bepaald welke disciplines er ingeschakeld moeten worden om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen.

“Bij mensen die de diagnose kanker krijgen staat hun wereld op z’n kop. Via netwerk OncoZO ondersteunen wij hen op de juiste momenten, omdat het dagelijks leven geheel andere vragen met zich meebrengt dan de periode tijdens de behandeling of opname. Met mijn kennis en ervaring kan ik deze mensen gerichte informatie en tips geven of een luisterend oor bieden” – Sandy Smolders (hemato- oncologie verpleegkundige Amphia ziekenhuis).