Via ergotherapie

Ergotherapie is breed: een ergotherapeut biedt zorg wanneer iemand dagelijkse activiteiten niet meer zelfstandig, veilig of naar tevredenheid kan uitvoeren. Met ergotherapie op maat hebben we het doel de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Binnen de oncologie merken we dat deze problemen zich voornamelijk voordoen op het gebied van cognitieve klachten (zoals problemen met geheugen of concentratie), vermoeidheid, verminderde mobiliteit of pijn.

Vanuit de ergotherapie kunnen we begeleiding bieden bij het aanleren van nieuwe strategieën met betrekking tot problemen op het gebied van geheugen of concentratie. Bij vermoeidheidsklachten kunnen we voorlichting geven over vermoeidheid, het in kaart brengen van de activiteiten waardoor de vermoeidheid ontstaat en coaching/begeleiding bij het opbouwen van activiteiten of het vinden van een balans. 

Andere onderwerpen waar de ergotherapeut over mee kan denken:
– Zit- en lighoudingen (voorlichting, educatie en advisering over houdingsveranderingen)
– Terugkeer naar werk (voorlichting, educatie en belasting- belastbaarheid in kaart brengen)
– Begeleiden van mantelzorger (tiladviezen, informatie en begeleiding aanvragen met betrekking tot hulpmiddelen en voorzieningen).

Bij een eerste kennismaking zal er gestart worden met een intakegesprek waarin we achterhalen wat de zaken zijn waar u tegenaan loopt. Ergotherapie kan op ieder moment ingezet worden. Zowel tijdens de curatieve fase, tijdens de herstelperiode, terminale fase of in het palliatieve stadium kan een ergotherapeut met u meedenken adviseren. Het streven zal steeds zijn dat u in staat bent zoveel mogelijk zelfstandig en naar tevredenheid te handelen of het comfort te vergroten. Om u zo goed mogelijk te begeleiden vinden we het belangrijk om binnen het netwerk met de betrokken disciplines samen te werken. Ergotherapie (van Haperen) wordt tien uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering en zijn er vanuit de aanvullende verzekering eventueel extra uren inzetbaar. 

https://via-ergotherapie.nl/