Medisch & oncologisch pedicure Anita

Oncologisch Voetzorg Verlener

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent de voetzorg aan patiënten met kanker.

De Ovv’er is opgeleid om de voeten van een oncologisch patiënt te screenen, de voeten te verzorgen -als de situatie dat toe laat-, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en de bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam.

De behandeling kan pas plaatsvinden als het behandelteam toestemming heeft gegeven (het liefst schriftelijk). U kunt dit met de oncoloog of verpleegkundige bespreken.

Als iemand actief behandeld wordt voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten in een goede conditie te brengen en te houden.

Er kunnen allerlei voetproblemen ontstaan zoals het hand-voet syndroom, neuropathie, overmatig eelt of een nagelaandoening. Door deze problemen op tijd te herkennen kunnen er meerdere klachten voorkomen worden.

Anita van de Sande