Moods Therapie

Ik ben Femke Van Renterghem en heb een praktijk voor acupunctuur gespecialiseerd in oncologie.

Als gespecialiseerd oncologie acupuncturist kan ik je helpen bij indicaties die optreden zoals misselijkheid en braken bij chemotherapie, vermoeidheid en slapeloosheid, opvliegers en zweten bij hormoontherapie, verminderde eetlust, droge mond, pijnklachten, neuropathie door chemotherapie en gevoelens van somberheid en angst.

Acupunctuur kan goed als aanvullende behandeling naast een reguliere behandeling worden ingezet bij kanker. Zowel rondom de behandelingen met chemo-, radio- of hormoontherapie als tijdens de herstelperiode nadien. Het kan ondersteuning bieden en verlichting geven van bijwerkingen en de kwaliteit van leven verhogen.

Acupunctuur wordt in dit verband in Nederland vaak nog niet veel genoemd. Maar een gespecialiseerd oncologie acupuncturist kan dus veel voor je doen. Dit kun je gewoon met je oncologie specialist in het ziekenhuis bespreken. Deze staan hier steeds vaker positief tegenover omdat er steeds meer aantoonbare resultaten in het openbaar komen. De aangesloten specialisten uit het Amphia ziekenhuis Breda zullen je dan ook kunnen doorverwijzen. 

Onderlinge doorverwijzingen vanuit het OncoZO netwerk behoort tot de mogelijkheden. Eén regionaal netwerk van oncologische specialisten met de beste zorg voor jou.

https://moodstherapie.nl

Femke van Renterghem

06 – 811 52 811