Over ons

OncoZO is in juni 2021 opgericht door Angela Kapitein, Vanessa Roest en Marlon van Stiphout van Fysio-en Healthcenter De Beemd, in samenwerking met Steffie Zeegers van ergotherapie Van Haperen en Monique van Seters van Coach Connect bij kanker. Zij vormen tevens het bestuur van het netwerk.

Om de zorg rondom de oncologie patiënt te structureren en efficiënter in te kunnen zetten is Netwerk OncoZO opgericht. Iedere zorgverlener die aangesloten is bij het netwerk voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen binnen zijn vakgebied op het gebied van de oncologie. Op deze manier kan de kwaliteit van de geleverde zorg gewaarborgd worden.

Het verzorgingsgebied van het netwerk beslaat de gemeente Oosterhout en de gehele Amerstreek.

OncoZO als vereniging:

 • OncoZO is door de notaris benoemd als officiële vereniging (juni 2021)
 • Heeft een eigen bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden
 • Bestuursleden zijn voor 2 jaar aangesteld en worden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Heeft een huishoudelijk reglement en statuten
 • Alle leden hebben evenveel stemrecht
 • Een ALV vindt 1 keer per jaar plaats
 • De penningmeester wordt gecontroleerd door de kascommissie die haar hierop decharge verleent
 • Leden betalen éénmalig een vastgesteld bedrag aan inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie

Kwaliteit van de leden en het netwerk:

 • De kwaliteitseisen waaraan iedere deelnemer aan OncoZO moet voldoen alvorens lid te kunnen worden staan beschreven in het reglement. Deze kwaliteitseisen volgen uit de eisen van de beroepsverenigingen die door de beroepsgroepen zelf zijn opgesteld
 • Een lid is verplicht zijn of haar diploma’s of certificaten te overleggen om aan te tonen dat er aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan
 • Ieder jaar worden er 4 bijeenkomsten georganiseerd waarbij gastsprekers uitgenodigd zullen worden of casuïstiek bespreking plaats zal vinden om de kwaliteit binnen het netwerk te borgen en naar een hoger niveau te tillen. Er vindt ieder jaar 1 ALV plaats waarin eveneens een multidisciplinair oncologie gerelateerd thema besproken zal worden
 • Ieder lid verplicht zich tot het bijwonen van minimaal 3 bijeenkomsten per jaar
 • Deelname wordt geregistreerd in de notulen
 • De leden, van wie de beroepsgroep in de ‘Verwijsgids kanker’ staat, staan afzonderlijk ook vermeld in deze verwijsgids
 • Het netwerk is, los van de individuele leden, ook aangemeld bij het IKNL

Onze toegevoegde waarde voor de ziekenhuizen:

 • Eerstelijns zorgprofessionals op het gebied van de oncologie makkelijk te vinden
 • Specialistische zorg dichtbij de patiënt
 • Opname netwerk in de verwijsgids kanker van het IKNL
 • Zorgverleners leveren evidence based zorg